Jos haluat psykoterapeutin netin välityksellä omaan terapiatilaasi

Ihmisen on joskus vaikeaa löytää sopivaa psykoterapeuttia lähiseuduilta tai on miellyttävämpää käydä keskustelua omasta turvallisesta huoneesta. Tämän vuoksi tarjoan myös mahdollisuutta käydä psykoterapeuttisia keskusteluja Internetin välityksellä.

Nettiterapiaani kuuluu terapiaistuntojen lisäksi mahdollisuus edistää omaa prosessia itsenäisten tehtävien avulla. Nämä on koettu hyvinkin hyödyllisiksi.

Tein lopputyöni nettiterapiasta. Tutustuin erilaisiin nettiterapiapalveluihin ja pidin itse yli 50 nettiterapiaistuntoa. Esimerkiksi Mielenterveystalo tarjoaa nettiterapiaa. Se on nykyisin varteenotettava tapa saada keskusteluapua. Nettiterapia on usein lyhytterapiaa.

MUTTA:

"Virtuaali/nettiterapiaa ei pääsääntöisesti korvata. Poikkeustapauksissa, silloin kun säännöllisen terapian toteuttaminen samassa tilassa kasvokkain ei ole mahdollista, voidaan osa terapiakäynneistä korvata virtuaalisesti toteutettuina. Terapia on kuitenkin aina aloitettava henkilökohtaisin tapaamisin. Siinä tapauksessa, että osa terapiasta toteutetaan virtuaaliterapiana, tulee asiakasta ja terapeuttia muistuttaa tietoturvaseikoista. Kela ei korvaa mahdollisen suojatun yhteyden järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Puhelimen välityksellä toteutettavaa psykoterapiaa ei korvata." Kela.fi

 

On siis mahdollista saada Kela-korvausta nettiterapiaan. Vaadittujen henkilökohtaisten tapaamisten matkakustannuksiin voi myös saada tukea. 

 

Nettiterapeuttinne

Merja